8 Mart: KADINLAR YEMEK DEĞİL DEVRİM YAPAR!

0

Eşitliği de özgürlüğü de istiyoruz!

Nefes Almak ve Geleceği Kazanmak için
Kadınlar 8 Mart’ta Sokağa!

İnsanca bir yaşam için mücadeleye girişen kadın emekçiler 163 yıl önce tüm dünya emekçileri ve kadınlarına mücadele bayrağını devrettiler. O bayrak bugün dünyanın dört bir yanında eşitlik ve özgürlük için mücadele edenlerin elinde.
Bugünün dünyasında kadınlar yeni haklar için değil yaşamak için bile mücadele etmek zorunda kalıyor! Dünya düzeninin çürümüşlüğü her yerde kadın düşmanlığını güçlendirirken artık kadınlar küresel çapta isyan bayrağı açarak daha yüksek sesle EŞİTLİK istiyor! Muhafazakar otoriter bir iktidar altında örgütlenen kapitalizmin Türkiye versiyonunda biz kadınların çilesi daha da derin.

AKP rejimi altında biz kadınları toplumsal yaşamdan söküp atmak ve evin dört duvarı arasına hapsetmek isteyen, boşanmanın önüne türlü engeller çıkartarak kadınlara ve çocuklara gerekirse cehennem hayatını reva gören iktidara sesimizi yükseltmeden, hakkımız olanı almak için örgütlü şekilde mücadele etmeden biz kadınlar için yaşanılası bir gelecek yok.

Dünyanın neresine bakarsanız bakın, en azılı kadın düşmanları aynı zamanda en büyük emek düşmanlarıdır. Sömürenler, savaş peşinde koşanlar, patronların ceplerini dolduranlar kadınları zincire vuranlardır. İşte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bu zinciri kırmak için verilen mücadelenin tarihsel günüdür. Kadını ve erkeği ile eşitlik için mücadele edenlerin, tarihi değiştirebileceğini insanlık daha önce sayısız kez görmüştür. Bugün de biz kadınların mücadelesi sadece kendimiz için değil, tüm toplumu değiştirmek, yeni bir dünyayı eşitlik ve özgürlükle kurmak içindir.

8 Mart’ta sokağa, mücadeleye, güçlü bir ses çıkarmaya çağırıyoruz.

*Kadın cinayetlerinin adeta önünü açan ve teşvik eden AKP yargısına karşı
*Cinsiyetçiliği en tepeden topluma aşılayan kadın düşmanı rejime karşı
* Kadın işsizliğine, krizle yoksullaşmaya, güvencesiz çalışmaya karşı

Talep Ediyoruz:

*Ev işleri toplumsallaştırılmalıdır!
*Kadınlar şiddetten korunmalıdır!
*Kadınlara istihdamda öncelik tanınsın!
*Her iş yerine ücretsiz kreş açılmalı, kadın istihdamı sağlanmalıdır!
*Nafaka hakkı ve İstanbul Sözleşmesi üzerindeki saldırılar son bulmalıdır!

No comments