ODTÜ: Gelenek Sürüyor, Öğrenciler Yemekhane Sorunları için Ayakta!

ODTÜ’de MFT’nin de örgütleyicisi olduğu büyük bir yemekhane protestsu gerçekleştirildi. Hazırlık derslerinin online yapıldığı pek çok öğrencinin pandemi dolayısıyla fiziksel olarak okulda bulunmadığı böyle bir dönemde ODTÜ’de yapılan kitlesel yemekhane protestosu ODTÜ geleneğinin ne kadar sağlam olduğunu herkese bir kez daha göstermiş oldu.

Yıllardır yetersiz yemekhane koşulları nedeniyle kronikleşmiş olan sorun bu sene yemekhanede çalışan işçi sayısının daha da düşmesiyle derinleşti. Sadece 22 işçi ODTÜ’de binlerce öğrenciye hizmet vermek için zorlanıyor. Artan yoksulluk ve hayat pahalılığı kantinlerde tost yemek için fahiş fiyatlar vermektense öğrencilerin büyük çoğunluğunu yemekhaneyi kullanmaya mecbur bırakıyor. İş böyle olunca işçiler köle gibi çalışmak pahasına yemek yetiştirmeye çalışıyor ama ortaya çıkan sonuç:

– Bitmeyen ve derse geç kalmaya neden olan uzun kuyruklar

-Doyurucu olmaktan uzak porsiyonlar

Yapılan protesto öncesinde haftalardır ODTÜ MFT özellikle sorunun ana kaynağı olan işçi sayısının azlığına vurgu yapan çalışmalarıyla öğrenciler içinde ortaya çıkabilecek olası yanlış hedef saptamalarının önüne geçti. Aynı zamanda yaklaşık 2 hafta boyunca yapılan forumlar sonucu alınan ortak kararlar sonucunda da Rektörlük’e koşulların iyileştirilmesi yönünde somut talepleri sunmak üzere dilekçe kampanyası başlatıldı.

Nihayet 16 Kasım Salı günü de toplanan dilekçelerle birlikte yüzlerce öğrenci kayyum rektör Verşan Kök’ün öğrenci ve işçi düşmanı; sermaye ve iktidar dostu politikalarını da ifşa edecek şekilde büyük bir protesto gerçekleştirdi.

ODTÜ pandemiden sonra gerçekleştirdiği bu protesto ile gerek öğrenci ve işçilerinin ortak taleplerinin savunulmasıyla gerekse de yönetimin  binlerce öğrencinin en temel hakkı olan beslenme hakkını kaynak yok bahanesiyle umursamazken, sermaye yanlısı projelere nasıl kaynak harcadığını göstermiş oldu.

Aynı zamanda ODTÜ’deki sağlam devrimci gelenğin sürdüğünü de dosta düşmana göstermiş oldu.

 
Protestodan Görüntüler: