Biz Kimiz / MFT’ye KATIL!

MFT, insanca bir yaşamın mümkün olduğu bir dünya için, düzene karşı sosyalizm mücadelesi veren ve gençliği bu mücadelede dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık bağlarıyla yan yana getiren bir gençlik örgütüdür.

Ebedi, ezeli eşitsizliklerin meşru olduğunu iddia eden bir sistemin içine doğduk ve büyütüldük. Resmi tarih, medya, eğitim sistemi ve hatta bilim dahi rekabetin ve bireyciliğin kapitalizmi ayakta tutmak için bir aracı olarak kullanılıyor. Oysa sınıflı toplum ve bugünkü adıyla kapitalizm 150-200 bin yıllık insanlık tarihinde sadece kısa bir an olarak yer tutuyor. İşte bu eşitsizlikler, haksızlıklar, yıkım ve zulümle dolu anın ötesinde başka bir dünya mümkün diyoruz. İnsanlığın, doğanın yani her ayrıntısıyla yaşamın özgürlük ve eşitlik ile var olduğu bir dünya. Sosyalist bir dünya.

Geçmişe, bugüne ve geleceğe bakışımızı, yapılması gereken ile nasıl yapılacağına dair gençliğin programını ise Marx, Engels, Troçki ve Lenin’in fikirleri ve devrimci yaşamlarından aldığımız ilhamla şekillendiriyoruz.

 

 

ÜNİVERSİTELERDE MFT:

Kampüslerin hayattan izole yerler olmadığının bilinciyle öğrenciler, üniversitelerin özerk ve demokratik yapısını korumak ve ilerletmek, aynı zamanda gençliğin hayat canlılığını kampüslerden dışarıya taşımak ve yaymak zorundadır.

Öğrencilik yıllarımızda geçim derdi, hayat pahalılığı, eğitim harcamaları yakamızı bırakmaz. Okurken çalışmak zorunda olan binlerce öğrenci üniversite yıllarında emek mücadelesinin bir parçası haline geliyor. Yolun sonunda ise kapitalistlerin anlattığı gibi gül bahçeleri yok. İşsizlik, KYK borçları, geçim derdi var.  Tam bu noktada geleceğimiz mücadelenin seyrine bağlıdır.

Üniversiteler güncel sorunlar için harekete geçmenin yanında ideolojik mücadelenin de merkezleri arasındadır. Kapitalizmin birey merkezli ideolojisine karşı üniversitelerde Marksizmin Okulu olarak, teorik ve politik konularda düzenli etkinlik, atölye ve üretimler gerçekleştiriyoruz. Üniversitenin siyaset yeri olmadığı yalanıyla liberal düşüncelerin genç nesillere tek seçenek olarak anlatılmasının karşısında Marksizmin devrimci fikirleri ve sosyalizmin güncelliği ile duruyoruz.

TEORİDEN EYLEME; BİLGİDEN HAREKETE

Eyleme dökülmemiş bilginin hiçbir önemi yoktur. Mücadele etmek, doğruları savunmak insana yaşadığını hissettirir. MFT, üniversitelerde gençliğin yaşadığı temel problemlerden-eğitimin piyasalaşması, yemekhane, yurt, hayat pahalılığı- Türkiye ve dünyada yaşadığımız sistemin ve baskıcı rejimin yarattığı problemlere kadar geniş ölçekte üniversitede gençliğin sesini yükseltecek eylemler organize eder. Aynı zamanda kendisini bu dünyayı emeğiyle var eden emekçilerin yanında konumlandırarak ezilen ve sömürülen bütün kesimlerin sesi olmak için mücadele eder.

 “Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir”

GELECEĞİN EMEKÇİLERİ VE GENÇ İŞÇİLER

AKP döneminde cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik rakamları gençlerin de en yakıcı sorunlarından biri olmuş durumda. Resmi rakamlarla her 4 gençten biri işsiz, üniversite mezunu 1 milyonu aşkın genç işsiz var. Milyonlar en güvencesiz, niteliksiz işlerde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Üniversite mezunları eğitim aldıkları alanlar dışında geçici işlerde hayattan zevk almadan, umutsuz ve beklentisiz yığınlara dönüşüyor.

İş cinayetleri ve intiharlar artarken toplumsal eşitsizliklere karşı oluşan öfke de örgütsüz olmanın getirdiği güçsüzlük ve kadercilikle birleşerek hayatı dayanılmaz kılıyor. Kapitalist sistem ve muhafazakâr tek adam rejimiyle AKP bütün çelişkilerine rağmen ayakta kalabiliyorsa, toplum değişmediği için değil, değiştirmek isteyenler bir araya gelip sistem karşısında bir güç oluşturamadıkları içindir. Artık bu gücü oluşturmanın zamanı gelmiştir.

 

KAPİTALİZM: GEZEGENİN YIKIMI, IRKÇILIK, CİNSİYETÇİLİK, MİLLİYETÇİLİK DEMEK

SOSYALİZM: ENTERNASYONALİZM, EŞİTLİK VE DAYANIŞMA İLE DOLU YENİ BİR DÜNYA!

 Kapitalizm insanlığın ilerlemesi önünde en büyük engeli oluşturan gerici bir sistemdir. Yarattığı sorunları birbirinden ayrıksı problemler gibi göstererek bütünlüklü bir mücadelenin ortaya çıkmamasını hedefler.

Plansız ve aşırı üretim, hem emekçilerin ve gençlerin yoğun sömürüsüne hem de doğanın ve canlılığın tüketilmesine neden oluyor. Tüm bunlara rağmen iç çelişkileriyle yarattığı krizlerden kurtulmak için milliyetçilik ve cinsiyetçilikle milyonların ezilmesi ve birbirine düşmanlaştırılmasıyla ayakta kalıyor. Yani sömürünün devam etmesi için doğanın yok olması, etnik-mezhepsel kutuplaşma, kadınların, çocukların ve cinsel kimliklerin düşmanlaştırılması kapitalizm devam ettiği sürece katlanarak artacaktır.

MFT sisteme karşı tüm dünyada emekçilerin ve gençlerin, ezilen kimliklerin ortak mücadelesi için sosyalizmin ancak uluslararası düzeyde gerçekleşebileceğinin bilinciyle hareket eder.

MFT’ye KATIL!

1968’de, Gezi direnişinde gördüğümüz gibi gençlik mücadelesiyle insanlık tarihinde defalarca topluma umut olmuştur. O nedenle sistem ayakta kalmak için en çok yeni yetişen nesillerin susturulması, pasifize olması, insanlık düşmanı fikirleri doğal kabul etmesi için hayatımızı çevreler. Toplumun dertleriyle, siyasetle ilgilenmeyen apolitik ve umutsuz nesiller yaratarak kapitalizmin bir fiskeyle ortadan kaldırılacak kadar batmış iktidarını ayakta tutuyorlar. Hem hayatı anlamak hem de yaşamı bütün güzellikleriyle, dayanışma, paylaşım ve üretkenlikle yaşamak için MFT’ye Katıl! Eşitlik ve özgürlükle  kuracağımız yeni bir dünyaya seninle birlikte daha hızlı koşalım!

“Nefes aldığım müddetçe umut etmeye devam edeceğim. Nefes aldığım müddetçe gelecek için kavga vereceğim, insanın, güzel ve güçlü, kendi tarihinin akışına yön vermede hâkimiyet kurduğu ve bu tarihin sınırsız mutluluk ve neşenin ufuklarına aktığı bu parıldayan gelecek için savaşacağım.” -Lev Troçki