“EKONOMİK KRİZİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ” ARAŞTIRMASI RAPORU

Rapora aşağıdaki “Araştırma Raporu” yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

AraştırmaRaporu 

 Marksist Fikir Toplulukları, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği anket çalışmasında ekonomik krizin üniversite öğrencisi gençlerin yaşamlarına ve eğitimlerine olan etkisini inceledi. Araştırma 21 ilde üniversite öğrencisi olan 1000 örneklem üzerinden gerçekleştirildi.

 Mevcut ekonomik buhran üniversite gençliğini sosyal ihtiyaçların karşılanamaması, işsizlik, niteliksiz eğitim, gelecek kaygısı gibi çeşitli yönlerden kıskacına almış durumdadır. Üniversite kavramına dair yıllardır gerçekleştirilmek istenen programatik değişim sonucunda geleceksiz milyonlarca üniversite öğrencisi yaratılmış, bilimsel ve nitelikli eğitimden uzaklaşılmıştır. Genç olmanın üretmek, değiştirmek, harekete geçirmek olması gerektiği yerde gençliğin sadece hayatta kalmaya çalıştığı, en temel ihtiyaçları bile zorlukla temin edebildiği bir düzen yaratılmıştır. Marksist Fikir Toplulukları olarak gerçekleştirilen bu araştırma çalışması milyonlarca öğrencinin yaşadığı zorluklara ışık tutması ve insanca bir yaşam mücadelesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.