Rus Devrim Tarihi

Gelecek Her Yerde Bolşevizmin Olacak!

 • Tarihsel Kesitte Sürekli Devrim – V.U. Arslan

  Devrim, günlük dilde kökten dönüşüm anlamında kullanılır. Peki “devrim” sınıf mücadelesinde ne anlama gelir? Burada ilk önce politik devrim-sosyal devrim ayrımını yapmak gerekli. Politik devrimler, hakim iktidar gruplarını grevler, protestolar ve ayaklanmalar eşliğinde deviren, ama mevcut üretim ve mülkiyet ilişkilerine dokunmayan devrimlerdir. ...
  0
 • Leninizm ve Parti

  Sınıf mücadelesinde 1917 Ekim Devrimi, bir doruk noktasıdır. Nihayet, eşitlik ve özgürlüğe zengin umutlar; her türlü yerleşik yapıya, sömürüye ve haksızlığa ölüm vaad eden proleter devrim gelip çatmıştı. Bu zaferin arka planında K.Marks ve F.Engels’in yarattığı devrimci gelenek bulunmaktadır. Zaferin ...
  0
 • Alman Devrimi: Kaybedilen Fırsatlar Çağına Giriş – Engin Kara

    Kasım 1918’de imparatorluğun yıkılması ile başlayan Alman Devrimi, 1923 yılının sonuna kadar çeşitli dönüm noktalarından geçerek devam etti. Beş yıllık bu tarihsel dönem, başta Avrupa olmak üzere bütün dünyanın kaderini belirleyecek gelişmelerle dolu. Rosa Luksemburg ve Karl Liebknecht’in önderliğini ...
  0
 • Rus Devrimini Savunurken – Lev Troçki

  Bu yazı, Troçki’nin 1932’de Danimarkalı bir sosyal-demokrat öğrenci grubunun, Rus Devriminin 15. Yıldönümü nedeniyle daveti üzerine Kopenhag’da 2 bin kişi önünde yaptığı konuşma metninden oluşan makalenin kendi sözcükleriyle kısaltılmasıdır. **** (…) Toplumsal rejimlerin ölümsüz olmadığı açıktır. Tarih sahnesine çıkarlar ve ...
  0